SAMSUNG CSC

Kort om Carlberg & son intressenter AB

D. Carlberg & Son Intressenter AB är ett familjeägt företag med tre huvudsakliga verksamhetsområden: fastigheter, skog och hästar. Vi tror på långsiktiga investeringar, främst inom humanrelaterade områden, där vi kan upprätthålla ett naturligt intresse och själva ta en aktiv roll i den operativa verksamheten.

Ett konkret exempel på detta är hästverksamheten där vi framgångsrikt bedriver både avel, utbildning och försäljning. Ett annat exempel är skogsbruket där vi har ett starkt lokalt engagemang inom skogsvård, jakt och fiske.

På så sätt skapar vi mervärden bortom kronor och ören – för vår familj, för våra anställda och för våra samarbetspartners.

Fastigheter

En viktig del av vår verksamhet är att långsiktigt äga, förvalta och förädla fastigheter för bostäder, kontor och industriverksamhet. Fastigheterna är belägna i Storstockholmsområdet.

Skog

Att driva ett framgångsrikt skogsbruk är dock inte bara en fråga om siffror. Omsorgen om den unika miljön och de människor som ska vistas där – bofasta, skogsarbetare, jägare och turister, för att nämna några – utgör prioriterade områden. För oss är det ett kärnvärde att planera, driva och förbättra skogsbruket genom miljömässiga och humana överväganden. Vi tar, som i våra övriga verksamheter, en aktiv roll lokalt. Både i själva skogsbruket och i fiske och viltvård.

Den publika verksamheten har vi valt att kalla CC LODGE.

Hästar

Företaget bedriver, under namnet CC STUD, framgångsrikt verksamhet inom områdena hästavel, träning, stallvärdskap och ridsport. I företagets stall finns både hopp- och travhästar. Målsättningen är att driva verksamheten på en hög professionell nivå där våra hästar, i avel som tävling, håller en toppklass av internationella mått. Verksamheten bedrivs i Häggeby norr om Stockholm. Här återfinns, förutom väl utbyggda stallar, ett generöst tilltaget ridhus samt egen travträningsbana.

 

Kontaktuppgifter

Magnus Carlberg
magnus.carlberg@carlberg.se
Mobil: 070-592 54 54